News

Protikorupčná politika

MH Invest II, s. r. o. sa s účinnosťou od 1.9.2023 riadi Rozhodnutím č. 2/2023 ministra hospodárstva Slovenskej republiky z 24. augusta 2023, ktorym bola vydaná Protikor…

Show article

Aktualizovaný prehľad Priemyselných zón a parkov

Dovoľujeme si vás informovať, že na webovom sídle www.priemyselneparkyslovenska.sk v časti Komplexné informácie o PZ/PP bol zverejnený zoznam monitorovaný…

Show article