News

Oznámenie o predaji časti podniku

Dňa 5.1.2016 prišlo k predaju časti podniku spoločnosti MH Invest, s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36 724 530 na spoločnosť MH Invest II, s.r.o.…

Show article