Aktualizovaný prehľad Priemyselných zón a parkov

Dovoľujeme si vás informovať, že na webovom sídle www.priemyselneparkyslovenska.sk v časti Komplexné informácie o PZ/PP bol zverejnený zoznam monitorovaných priemyselných zón a parkov Slovenska s aktualizovanými údajmi k 06/2023.