Monitoring priemyselných parkov a zón

Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. každoročne vykonáva monitoring a fyzické obhliadky existujúcich priemyselných parkov a zón na území Slovenskej republiky, ktorým bola poskytnutá dotácia z Ministerstva hospodárstva SR alebo finančné prostriedky Európskej únie.  Aktualizované údaje a informácie o priemyselných parkoch a zónach sú k dispozícii na webovom sídle www.priemyselneparkyslovenska.sk