Stavebné projekty

Spoločnosť MH Invest II, s. r. o. uskutočňuje činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných parkov a zón pre investorov, v spolupráci so štátnymi inštitúciami, VÚC, správcami sietí a investormi. Zabezpečuje prípravu územia a výkup pozemkov pre investorov a súvisiace práce s vybudovaním infraštruktúry pre regionálny rozvoj.