Prevencia korupcie

Úlohy zamestnávateľa v MH Invest II, s. r. o. podľa § 10 ods. 5 až 8 a § 11 ods. 11 Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním určená Zodpovedná osoba.

Spôsoby podania Oznámenia o protispoločenskej činnosti ako aj ostatné súvisiace informácie sú dostupné na:

 
https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-linka?csrt=413632320912091263
 
 

Súbory na stiahnutie