• Pomáhame budovať
  • Priemyselné parky pre investorov
  • EFEKTÍVNE A HOSPODÁRNE

Monitorovanie
pre MHSR

Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. každoročne vykonáva monitoring a fyzické obhliadky existujúcich priemyselných parkov a zón na území Slovenskej republiky, ktorým bola poskytnutá dotácia z Ministerstva hospodárstva SR alebo finančné prostriedky Európskej únie...

Viac info

Stavebné
projekty

Spoločnosť MH Invest II, s. r. o. uskutočňuje činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných parkov a zón pre investorov, v spolupráci so štátnymi inštitúciami, VÚC, správcami sietí a investormi...

Viac info

Aktuality

Protikorupčná politika

Minister hospodárstva SR vydal Rozhodnutie č. 8/2022, ktorym bola s účinnostou od 1.8.2022 prijatá protikorupčná politika MH SR a jeho podriadenych organizácií,…

Viac info

MH Invest II s.r.o.
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava 2

Mail:
Tel.: 02/58 28 05 11 - 12