• Pomáhame budovať
  • Priemyselné parky pre investorov
  • EFEKTÍVNE A HOSPODÁRNE

Monitorovanie
pre MHSR

Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. každoročne vykonáva monitoring a fyzické obhliadky existujúcich priemyselných parkov a zón na území Slovenskej republiky, ktorým bola poskytnutá dotácia z Ministerstva hospodárstva SR alebo finančné prostriedky Európskej únie...

Viac info

Stavebné
projekty

Spoločnosť MH Invest II, s. r. o. uskutočňuje činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných parkov a zón pre investorov, v spolupráci so štátnymi inštitúciami, VÚC, správcami sietí a investormi...

Viac info

Aktuality

Zlúčenie spoločností

Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti MH Invest II, s. r. o. - Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 26.01.2021, došlo k zlúčeniu MH Invest II, s.…

Viac info

MH Invest II s.r.o.
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava 2

Mail:
Tel.: 02/58 28 05 11 - 12