Kontakt

MH Invest II, s.r.o.

Kontakty

Konateľ

JUDr. Pavol Antal
+421 2 58 28 05 12 p.antal@mhinvest2.sk

Výkonný manažér

Mgr. Martin Farkas
+421 2 58 28 05 12 m.farkas@mhinvest2.sk

Asistentka vedenia

Silvia Bajlová
+421 2 58 28 05 12 s.bajlova@mhinvest2.sk

Manažér prevádzkových a režijných činností

Ing. Marek Sobota
+421 2 58 28 05 11 m.sobota@mhinvest2.sk

Hlavný účtovník, personalista

Eva Ragasová
+421 2 58 28 05 12 e.ragasova@mhinvest2.sk

manažér právnych služieb a verejného obstarávania

Mgr. Fedor Hässler
 +421 2 58 28 05 12 f.hassler@mhinvest2.sk

 

Projektový manažér

Ing. Vladimír Olšakovský
+421 2 58 28 05 12 v.olsakovsky@mhinvest2.sk

Projektový manažér - SM

Mgr. Rastislav Kuruc
+421 2 58 28 05 12 r.kuruc@mhinvest2.sk

Projektový manažér - SM

Mgr. Stanislav Števík
 +421 2 58 28 05 12 s.stevik@mhinvest2.sk