Stavebné projekty

Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. spolupracuje pri dostavbe priemyselných parkov a zón podľa požiadaviek investorov v  spolupráci so štátnymi inštitúciami, vyššími územnými celkami, správcami sietí a investormi. Na základe rozhodnutia vlády  zabezpečuje prípravu územia a výkup pozemkov pre investorov a súvisiace práce s vybudovaním infraštruktúry.