PRIEMYSELNÁ ZÓNA Hnúšťa – 1. ETAPA

Termín realizácie projektu:
2010

Zabezpečovaná činnosť:
Verejné obstaranie zhotoviteľa stavebných prác.
Činnosť technického dozoru investora stavby.
Inžinierska činnosť pre kolaudačné konania.