PRIEMYSELNÁ ZÓNA Nitra – Sever

Termín realizácie projektu:
2008

Zabezpečovaná činnosť:
Verejné obstaranie zhotoviteľa stavebných prác.
Činnosť technického dozoru investora stavby.
Inžinierska činnosť pre kolaudačné konania.