PRIEMYSELNÁ ZÓNA Prešov – Záborské

Termín realizácie projektu:
2011

Zabezpečovaná činnosť:
Činnosť technického dozoru investora stavby.
Inžinierska činnosť pre kolaudačné konania.