Protikorupčná politika

MH Invest II, s. r. o. sa s účinnosťou od 1.9.2023 riadi Rozhodnutím č. 2/2023 ministra hospodárstva Slovenskej republiky z 24. augusta 2023, ktorym bola vydaná Protikorupčná politika Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a jeho podriadenych organizácií a Smernicou č. 2/2023 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 24. augusta 2023 o podávaní, prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

Znenie predpisov je dostupné v záložke Prevencia korupcie.