Protikorupčná politika

Minister hospodárstva SR vydal Rozhodnutie č. 8/2022, ktorym bola s účinnostou od 1.8.2022 prijatá protikorupčná politika MH SR a jeho podriadenych organizácií, vrátane MH Invest II, s. r. o.. Znenie rozhodnutia je dostupné v záložke Verejné.