Zlepšenie infraštruktúry v priemyselnom parku Pereš

Cieľom projektového zámeru je zlepšenie a dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku Košice-Pereš, vrátane zabezpečenia nového cestného a električkového prístupu na letisko Košice a k objektom v priemyselnom parku Košice – Pereš.

Plánované je vybudovanie cestnej komunikácie s mimoúrovňovým napojením na komunikáciu R2 (1/50), električkovej trate a verejného parkoviska, vrátane súvisiacej infraštruktúry.