PRIEMYSELNÁ ZÓNA Spišská Nová Ves

Termín realizácie projektu:
2011

Zabezpečovaná činnosť:
Verejné obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
Verejné obstaranie zhotoviteľa stavebných prác.
Činnosť technického dozoru investora stavby.
Inžinierska činnosť pre kolaudačné konania.