Priemyselná zóna Vígľaš

Vybudovanie inžinierských sietí na pozemkoch v priemyselnom areáli

Termín výstavby: 10/2015 - 10/2016

Zabezpečované činnosti:

  • Vypracovanie projektu vrátane inžinierskej činnosti pre získanie stavebného povolenia
  • Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác
  • Činnosť technického dozoru investora
  • Súčinnosť obci Vígľaš pri inžinierskej činnosti pre kolaudačné konania