PRIEMYSELNÁ ZÓNA Voderady

Termín realizácie projektu:
2010

Zabezpečovaná činnosť:
Inžinierska činnosť pre územné konanie.
Verejné obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie, geodetických prác, majetkoprávneho vysporiadania.
Inžinierska činnosť pre stavebné konania.
Verejné obstaranie zhotoviteľa stavebných prác.
Činnosť technického dozoru investora stavby.
Inžinierska činnosť pre kolaudačné konania.