PRIEMYSELNÁ ZÓNA Vráble

Termín realizácie projektu:
2009

Zabezpečovaná činnosť:
Verejné obstaranie zhotoviteľa stavebných prác.
Činnosť technického dozoru investora stavby.
Inžinierska činnosť pre kolaudačné konania.