PRIEMYSELNÝ PARK HORNÁ STREDA - PREDĹŽENIE VTL PLYNOVODU A REGULAČNÁ STANICA PLYNU

Cieľom projektu bolo vybudovať infraštruktúru pre investíciu v priemyselnom parku Horná Streda a zabezpečiť tak dodávky STL plynu jednotlivým investorom.  

MH Invest II, s. r. o. v projekte zabezpečila inžiniersku činnosť, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a verejné obstarávanie na zhotoviteľa príslušných stavebných objektov.