Zlúčenie spoločností

Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti MH Invest II, s. r. o. - Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 26.01.2021, došlo k zlúčeniu MH Invest II, s. r. o. ako nástupníckej spoločnosťou so zanikajúcou spoločnosťou InvEast SK, s. r. o.. Súvisiace zmeny v obchodnom registri boli zapísané Okresným súdom Bratislava I dňa 19.03.2021. MH Invest II, s. r. o. na základe zlúčenia prevzala všetky veci, pohľadávky, iné práva a majetkové hodnoty ako aj všetky známe i neznáme záväzky a povinnosti InvEast SK, s. r. o..